Klarar du en kris – Ja

Grattis! Då arbetar du på en av knappt två procent av Sveriges organisationer som är förberedd på en kris, och har tagit fram en konkret plan för hur du ska hantera en kris när den väl kommer. För den kommer, var så säker. Du har dessutom tränat dina medarbetare i hur ni tillsammans ska hantera denna kris rent praktiskt när kunderna, leverantörerna, allmänheten, oroliga anställda och deras anhöriga, samt tidningar, radio och TV ”trycker på”.

Du och din organisation uppdaterar planen kontinuerligt, liksom att ni tränar regelbundet, exempelvis en gång per år, hur ni ska agera vid en kris.

Du är ansvarig på ett företag, eller en organisation, kommun eller myndighet, som förmodligen redan är uppdragsgivare till BRM Europe, eller kanske någon av våra kollegor i branschen. Du har redan god insikt i hur du ska hantera en kris, och du är både beredd och tränad för att möta den.

Fortsätt att träna och läs gärna mer om vad BRM Europe kan erbjuda inom risk- och krishantering på denna hemsida, bland annat i form av krisjour och löpande stöd inom risk- och krishantering.