Klarar du en kris – Kanske

Grattis! Du inser att ingenting är så bra, att det inte kan bli bättre.

Tvekar du det minsta på om ditt företag, eller din organisation, kommun eller myndighet, klarar en kris är det säkert att det finns saker som behöver förbättras. Ett mer exakt svar får du om du svarar på följande frågor:

  1. Har ni gjort en riskanalys?
  2. Har ni tagit fram en krisplan?
  3. Känner alla i ledningsgruppen, samt nyckelmedarbetare, till planen?
  4. Har ni tränat på hur ni ska agera när krisen kommer, utifrån den krisplan ni tagit fram?
  5. Uppdaterar ni planen och riskanalysen kontinuerligt och tränar på att hantera kriser en gång om året?

Om svaret är ”Ja” på alla ovanstående frågor kan du slappna av, i alla fall tillfälligt. Ni är på rätt spår och kan fortsätta att uppdatera krisplanen, kommunicera planen internt och träna på hur ni ska agera när krisen kommer. Vi på BRM Europe hjälper gärna till och kan bland annat tillföra ett ”utifrån”-perspektiv, det vill säga hur åtgärderna fungerar på marknaden.

Om svaret är ”Nej” eller ”Vet ej” på ovanstående frågor, kontakta BRM Europe.