Projektbeskrivning

Öresundskraft måste kunna hantera leverans av både el och värme. För att kunna säkerhetsställa leveransen har BRM hjälpt Öresundskraft att uppdatera krisorganisationen.

– BRM kommer med ett utifrånperspektiv vilket är värdefullt. Tillsammans har vi nu uppdaterat vår hela krisorganisation och fått tydliga checklistor på vad vi ska göra, säger Camilla Wagner, Koncernsamordnare Arbetsmiljö & Hälsa- Projektledare för uppbyggnad av krisorganisationen, som har ett samarbetsavtal med BRM.

Tillsammans med BRM har Öresundskraft tagit fram en central krisplan och tre lokala. BRM har även hjälpt elbolaget att genomföra en krisövning för den centrala organisationen.

– Om till exempel ett elavbrott eller driftsstörningar inträffar, påverkas många människor och det kan bli stora konsekvenser. Vi måste därför ha en organisation som kan hantera inträffade incidenter på bästa sätt, säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner

Koncernsamordnare Arbetsmiljö & Hälsa- Projektledare för uppbyggnad av krisorganisationen