Projektbeskrivning

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra, och partihandeln genom Dagab och Axfood Närlivs. Som koncern är det viktigt att ha både en central krisplan och krisplaner för respektive dotterbolag. Det är också viktigt att bolagen i koncernen genomför krisövningar för att alla frågor ska hanteras på rätt sätt och på rätt nivå.

– Om kriser inträffar, som till exempel IT-avbrott som orsakar stopp i butikerna eller en brand i en lagerenhet, är det viktigt att vi har beredskap och kan hantera dem på ett bra och rätt sätt, säger Pär Örtenholm, koncernsäkerhetschef på Axfood.

– Det är lätt att bli hemmablind, så det är bra att ha en extern aktör som går in och kritiskt granskar vårt krishanteringsarbete. Som expert inom krishantering kan BRM vägleda oss för såväl koncernens som våra dotterbolags krishantering. Det handlar om att ha beredskap, att kvalitetssäkra gentemot våra leverantörer och visa hänsyn till våra medarbetare.

Pär Örtenholm
Koncernsäkerhetschef Axfood