Projektbeskrivning

Livsmedelsverket arbetar i konsumentens intresse för säkra livsmedel och för goda matvanor. Utöver detta är Livsmedelsverket en beredskapsmyndighet som ska bistå vid kriser som berör livsmedelssektorn, inklusive dricksvatten.

– När vi började jobba med BRM fick vi verkligen en aha-upplevelse. Den krisplan som de presenterade går helt i linje med hur vi på Livsmedelsverket vill arbeta. Det är ett färdigt koncept som är logiskt och lätthanterligt. Vi har nu fått en konkret plan som är hanterbar och lättläst, säger Therese Frisell, ansvarig för krisplanen på Livsmedelsverket.

– Planens upplägg gör också att vi har en struktur att hantera alla typer av kriser.

Therese Frisell

Ansvarig för krisplanen på Livsmedelsverket