Projektbeskrivning

Svensk Kärnbränslehantering har som uppdrag att ta hand om radioaktivt avfall. Omhändertagandet måste uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö.

– Att ha en stabil krisorganisation är därmed helt avgörande för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra vårt arbete. Vi har genom åren haft en bra krisorganisation men kände att vi behövde göra en totalöversyn och uppdatera vårt arbetssätt. BRM gjorde då en extern revision för att bedöma kvaliteten på vårt arbete, säger Per-Olov Lindberg, senior advisor på Svensk Kärnbränslehantering.

– BRM gav oss ett kvitto på att vi hade tänkt på rätt sätt, men vi fick också några förslag på förbättringar och förändringar. BRM har sett till att vi har blivit ännu mer på tårna när det gäller krishanteringsarbetet. Vi har nu en organisation och ett arbetssätt där vi kan hantera alla typer av kriser.

Per-Olov Lindberg

Senior advisor på Svensk Kärnbränslehantering