Projektbeskrivning

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation, som företräder företag inom parti- och detaljhandeln, där 300 000 personer är verksamma i 13 000 medlemsföretag. Risken för kriser i handeln är många:

– Det kan vara allt ifrån ändrade spelregler från myndigheterna, till rån, svinn, bedrägerier, bränder och kunder, som upplever att handelsföretagen inte levererar varor med tillräckligt hög kvalitet. Det är viktigt att träna på att hantera detta, vilket vi gjort på ett professionellt sätt under ledning av BRM Europe, säger Dag Klackenberg.
Han var speciellt imponerad av realismen i övningen:

– Övningen var väl förberedd och det kändes som att det vi övade på skulle kunna hända i verkligheten. Medarbetare på BRM Europe satte hårt tryck på oss i krisledningsgruppen, vilket var lärorikt.

– Nu har vi en bättre insikt i vad som kan hända, och hur vi ska agera om det händer. Det är inte bara en trygghet för oss, utan i högsta grad även för handelns alla kunder, säger Dag Klackenberg.

Dag Klackenberg
VD Svensk Handel