Projektbeskrivning

Salems kommun har, av Sveriges Kommuner och Landsting, blivit utsedd till Årets tryggaste kommun, vilket är ett gott betyg på kommunens förmåga att hantera kriser och olyckor.

– Det är ett resultat av vårt trygghets- och säkerhetsarbete. Tillsammans med BRM jobbar vi aktivt med dessa frågor. BRM har bland annat hjälpt oss med en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen, som är en bra grund för vårt säkerhetsarbete. Genom att göra denna övergripande analys kan vi se till att alla våra förvaltningar har tillgång till samma information, säger Tommy Norberg, säkerhetssamordnare i Salems kommun.
En risk- och sårbarhetsanalys hjälper kommunen att få kunskap om vilka risker som finns och vilka kriser som kan inträffa.

– Vi får en god beredskap inför eventuella kriser genom att ha en god struktur och bra riktlinjer. På så sätt kan vi arbeta effektivt och handlingskraftigt, vilket BRM har hjälpt oss med, säger Mats Carlsson, kommundirektör i Salems kommun.
Utifrån analysen har BRM bistått Salems kommun med att ta fram en beredskapsplan för att kunna hantera kriserna.

– Genom att förutse kriserna kan vi minska sannolikheten för att de ska inträffa. Om de trots allt inträffar vet vi hur vi ska hantera och åtgärda dem. Det är verkligen bra att ha BRM som en extern part, som med sin kunskap och erfarenhet kan lyfta de rätta frågorna. I dagens samhälle är det viktigt att kunna agera snabbt, säger Tommy Norberg.

Tommy Norberg

Säkerhetssamordnare i Salems kommun.