Projektbeskrivning

Svevia är marknadsledande i Sverige på drift och underhåll av vägar. Inom området Anläggning är företaget bland de fyra ledande entreprenörerna. Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt ägt bolag. Innan dess arbetade företaget i många år under namnet Vägverket Produktion, som en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket).

– Vår största risk är svåra olycksfall, eller till och med dödsfall, vid produktion av vägar, säger Patrik Lidström, säkerhetschef på Svevia och fortsätter:

– BRM har hjälpt oss att gå från en scenariostyrd krisplanering, till en modern och flexibel krisplanering som även hanterar det oförutsedda. Tack vare två centrala krisövningar, som BRM hjälpt oss med, har vi kunnat träna på att vår krisplan fungerar i ”skarpt läge” – och det gör den.
I den nya krisplanen, som även innefattar de fyra regionerna Nord, Mitt, Syd och Väst, har BRM hjälpt Svevia att ta området riskhantering vidare.

– Det som börjar som en olycka vid ett vägarbete kan lätt bli en varumärkeskris, där bland annat medias rapportering kan skapa en negativ bild av Svevia. Nu vet vi bättre hur vi ska planera för, och hantera, detta. Att BRM även hjälpt våra regioner med krisplanering säkerställer att vi agerar på ett likadant sätt över hela landet, säger Patrik Lidström.

Patrik Lidström

Säkerhetschef på Svevia