2017-04-05

Jonas Broman tillträder som Verkställande Direktör på BRM Europe under april månad. Han tar över efter Johan Färm, som fortsätter som ledamot i bolagets styrelse.

Jonas Broman har varit knuten till BRM sedan 2001 i första hand inom frågor som strategi och affärsutveckling samt som styrelseledamot. Under april månad 2017 går han nu in som bolagets VD.

-Vi har gjort en fantastisk resa och fortsätter att utveckla företaget med breddat erbjudande och planerar att rekrytera både seniora experter och juniorkonsulter, säger Jonas.

BRM Europe är experter inom strategisk och operativ krishantering på ledningsnivå före, under och efter kris. BRM skapar en tydlig och användbar struktur och systematik som leder till långsiktiga beteendeförändringar och ökad trygghet i alla typer av organisationer.

 

-Dagens snabba kommunikationsvägar skapar både möjligheter och risker där BRM:s satsning på kriskommunikation och krisjour är områden där vi ser kraftigt ökad efterfrågan, konstaterar Jonas.  Många situationer handlar om att hantera både en händelse och bilden av den på samma gång. Den förmågan märker vi att våra kunder uppskattar.

5 april 2017