Om BRM Europe

På BRM Europe har vi en bred kompetens för att kunna möta kundernas olika behov. Våra konsulter har lång erfarenhet av risk- och krishanteringsområdet inom bland annat polisen, försvarsmakten, tillsynsmyndigheter, skydds- och säkerhetsföretag, kärnkraftsindustrin och standardiseringsföretag.

Våra konsulters grundkompetens är blandade; ingenjörer, ekonomer, samhälls- och beteendevetare. Vi har dedikerat i stort sett hela våra yrkesverksamma liv till att arbeta med risk- och krishantering. Flera av oss har också haft nyckelpositioner inom kris- och riskhantering på flera myndigheter och företag med stark säkerhetskultur.

BRM är säkerhetsskyddsklassat enligt Säkerhetspolisens vägledning för säkerhetsskyddad upphandling, och genomför regelbundna kontroller av egen personal, eget säkerhetsskydd och underleverantörer.