Vision och Affärsidé

Vår vision

BRM bidrar till ett säkert samhälle genom att hjälpa organisationer att identifiera och hantera onödiga risker.

Affärsidé

BRM är experter på strategisk och operativ krishantering på ledningsnivå – före, under och efter kris.

Vi skapar en tydlig och användbar struktur och systematik som leder till långsiktiga beteendeförändringar och ökad trygghet i alla typer av organisationer.