BRM Senior Advisory Board

Sedan BRM grundades år 1998 har BRM arbetat med att minska onödiga risker i samhället. För att utveckla BRM:s arbete och metoder har BRM ett Senior Advisory Board.

Gruppen fungerar som en rådgivande funktion samt som en kvalitetssäkrande part i BRM:s uppdrag. BRM Senior Advisory Board bidrar med information kring trender inom risk- och krishanteringsområdet, både gällande nya metoder och större projekt samt till att ytterligare utveckla och kvalitetssäkra BRM:s tjänste- och produktutbud. BRM Senior Advisory Board bidrar också till att frågor om störningar och kriser i samhället lyfts till en högre nivå på den politiska dagordningen.

– ”För våra kunder innebär det att BRM:s redan gedigna erfarenhet inom risk och krishantering får starkare förankring i samhället. Det är ett kvalitetstecken för våra nuvarande och kommande kunder att dessa människor vill jobba med oss samt tror på vår metodik och den insats vi gör för våra kunder och samhället i stort.” – säger Johan Färm, styrelseledamot och tidigare vd, BRM Europe AB

BRM Senior Advisory Boards medlemmar har en stor samlad erfarenhet från ledande befattningar inom centrala funktioner i samhället och leds av före detta rikspolischef och landshövding, Björn Eriksson. Björn har gedigen erfarenhet från en rad olika säkerhetsområden och organisationer. Bland annat har han tidigare varit generaldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen, landshövding i Östergötlands län, president i Interpol och styrelseledamot i Gunnebo. Björn har ett stort samhällsengagemang och har varit regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld. Vidare är Björn aktiv som bland annat styrelseordförande för SäkerhetsBranschen, säkerhetsrådgivare för Saab Security, konsult åt Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd samt styrelseledamot inom Riksidrottsförbundet.

– ”BRM har tillfört nya dimensioner till säkerhetsbranschen. De erbjuder exempelvis kvalificerade risk- och sårbarhetsanalyser med både ett samhälls- och företagsperspektiv, tjänster inom kontinuitetsplanering liksom möjligheter till välbeprövade krisplaner och realistiska krisövningar. Detta fullsortiment gör BRM unika på den här marknaden.” – Säger Björn Eriksson, ordförande i BRM Senior Advisory Board.