Kunder och Referenser

I det privata näringslivet jobbar vi med några av världens och många av Sveriges mest välkända företag inom en mängd olika branscher.

Inom den offentliga sektorn har vi hjälpt drygt 60 myndigheter, ett antal kommuner och kommunala bolag, länsstyrelser samt landstingsorganisationer med att förbättra sin säkerhet. Idag arbetar en tredjedel av Sveriges myndigheter med risk- och krishantering enligt BRM Europes metodik.

Vill du ha mer information och referenser är du välkommen att kontakta oss.