Kontinuitetshantering

BRM Europe utvecklar tillsammans med sina kunder lättförståliga och användbara kontinuitetsplaner. Planerna beskriver hur man återställer kärnverksamheten eller andra kritiska affärsfunktioner som till exempel IT, Personal, Tillverkning, Drift, Finans och Administration.

Innan vi skapar kontinuitetsplanen börjar vi först med att kartlägga och analysera processer och flöden. Kontinuitetsplanen är i första hand ett verktyg för att säkerställa kritiska delar av verksamheten. Därefter kommer ledningen att behöva ta vissa beslut om till exempel vilka återställningstider som gäller inom de olika affärsfunktionerna. Utifrån det börjar arbetet med att skapa en kontinuitetsplan. Därefter gör vi användarvänliga checklistor för hur man arbetar vid olika störningar och kriser.

BRM gör detta arbete i mycket nära samarbete med kunden. Tillsammans med kunden leder vi workshops, som är ett effektivt sätt att bland annat identifiera de kritiska affärsprocesserna. Detta gör att vi kan erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få fram kontinuitetsplaner (Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans).

Slutresultat är:

  • En bra och detaljerad analys av era affärskritiska processer.
  • Pedagogiska checklistor för hur ni återställer era kritiska affärsprocesser och funktioner vid störningar och kriser.
  • En detaljerad handlingsplan för att förebygga att störningar inträffar.