Säkerhetspartner

Skydd för hela verksamheten

Som alternativ till att anställa en säkerhetschef erbjuder nu BRM Europe sina kunder en totallösning inom verksamhetsskydd för alla företag och myndigheter i Sverige.

BRM Europe har idag medverkat till effektiv beredskap samt skydd för mer än 300 organisationer i Sverige. Av dessa organisationer är drygt 80 myndigheter. BRM:s styrka ligger i våra konsulters varierande bakgrund och specialistområden. Vi har idag expertis inom en rad områden bl.a. krishantering, riskhantering, fysiskt skydd, personskydd m.m. Denna samlade kunskap samt vår gemensamma erfarenhet från området ställs nu till kundernas förfogande. I stället för att anställa en egen säkerhetschef har företag och offentlig verksamhet idag möjligheten att välja BRM som samarbetspartner inom säkerhetsfrågor.

”Vi har kunskap och erfarenheter som det krävs minst 10 anställda säkerhetschefer för att matcha, och allt detta ställer vi till våra kunders förfogande för en kostnad mindre än en tredjedel av vad en anställd säkerhetschef kostar. Våra kunder kan ägna mindre tid åt att skydda verksamheten och mer tid åt att bedriva den.” – säger Johan Färm, styrelseledamot och tidigare vd, BRM Europe AB