Utbildning

Krisseminarium

När du vill påbörja eller fördjupa krisberedskapen i din organisation är ett krisseminarium en bra inledning. Krisseminariet riktar sig till ledning och nyckelpersoner inom organisationen.

Syftet är att förankra krishanteringsarbetet i organisationen samt att ge en fördjupad insikt i och förståelse för vilka typer av risker och kriser verksamheten kan råka ut för. Vi går tillsammans igenom grunderna i krishantering, definierar vad som är en kris för er verksamhet och hur en bra krishanteringsplan bör byggas upp. Vidare så skapar krisseminariet en samsyn hos företagets ledning och nyckelpersoner om vad en kris för företaget kan vara då definitionen av detta oftast skiljer sig åt hos ledningsgruppen. Krisseminariet är därför en språngbräda till att ytterligare utveckla en effektiv krishantering.

Krisseminariet genomförs under 3 timmar och deltagarna behöver inte förbereda sig. När krisseminariet är fullbordat så får deltagarna dokumentation över vad gruppen definierat att en kris skulle vara för er verksamhet samt rekommendationer för åtgärder.