Krishantering

Endast 20 av 1000 organisationer har en fungerande krisplan. Det visar en kartläggning som vi har gjort. Detta trots ökad medvetenhet om vikten av krishantering samt att det finns lagar och förordningar i ämnet att följa. Har din organisation en fungerande krisberedskap?

Förutom att en allvarlig händelse påverkar personalen kan verksamheten tvingas stå stilla. Inte bara en dag, utan kanske i veckor. Hur många kunder har du då kvar? Vem kan lita på ett företag som blir helt utslaget? Kunder som behöver sina produkter relativt snabbt går naturligtvis till någon av dina konkurrenter när du har en kris.

Men det går att klara en kris om du och din organisation är förberedd. Genom att gå igenom krisscenarier som kan drabba företaget, sätta tydliga rutiner och sedan öva, står ett företag starkt rustat för att möta en kris.

BRM Europe har jobbat med krishantering sedan 1998 och har utvecklat en metodik i hur företag på ett effektivt sätt kan utveckla sin krishantering. Ideologin kommer ursprungligen från kärnkraftsindustrin och är avstämd med flygindustrin. Krishantering handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Vi arbetar i tre steg för att implementera en effektiv krishantering i en organisation. Första steget är ett krisseminarium som följs av en krisplan och slutligen en krisövning.