Krisjour

BRM erbjuder sina kunder kvalificerad krisrådgivning och stöd vid akuta situationer på jourbasis. I detta ingår stöd till ledande befattningshavare vid hantering av svåra situationer, samt stöd i kriskommunikation vid negativ medial uppmärksamhet.

Exempel på händelser där BRM varit inkopplat är förtroendekriser, omfattande nedskärningar i personalstyrkan, kontroversiella beslut, misstanke om intern brottslighet, olyckor, samt hot och våld mot egen personal.