Krisövning

När man har en krishanteringsplan är det också lika viktigt att kontinuerligt träna på att använda den. Detta kan göras genom olika former av krisövningar. Tillsammans tar vi fram ett krisscenario som utspelas under en arbetsdag.

En större krisövning fungerar normalt sett så att vi kommer till kunden med fem konsulter som spelar omvärlden genom telefon och personlig kontakt. Ledningsgruppen hos företaget skall agera i enlighet med krishanteringsplanen för att lösa de olika situationer som uppstår. En krisövning sker normalt sett under en förmiddag med avbrott för lunch och en gemensam sammanställning om vad som gick bra och dåligt på eftermiddagen.

Genom att öva tränar sig krisledningsgruppen att använda krishanteringsplanen, blir uppmärksam på de svårigheter som kan uppstå under en kris samt kan identifiera och åtgärda eventuella svagheter i krishanteringsplanen, organisationen, utrustningen etc.

BRM Europe leder 20-30 krisövningar per år för både mindre och större företag med alla typer av branschspecifika händelser. Krisövningen är det som knyter ihop organisationen och verkligen testar leden. Våra krisövningar är mycket uppskattade hos våra kunder.