Krisplanering

Krishanteringsplan

Krishanteringsplanen innehåller bland annat krisledningsorganisation, stöd för intern och extern kommunikation (vem säger vad, när och hur) samt enkla, användarvänliga larm- och checklistor för olika nyckelfunktioner i organisationen.

Krishanteringsplanen är byggd för att se till att rätt åtgärder vidtas vid rätt tillfälle av olika nyckelfunktioner. Krishanteringsplanen skräddarsys för varje organisation och bygger på erfarenheter från kärnkrafts- och flygindustrin samt de erfarenheter som BRM Europe har utifrån alla sina kunder.

BRM CrisisCapto

BRM Europe har utvecklat ett webbaserat system för krishantering – BRM CrisisCaptoTM. Det bygger på samma enkla symptombaserade systematik och struktur som BRM Europe använt för att hjälpa närmare 300 företag och myndigheter med sitt krishanteringsarbete. Systematiken har använts framgångsrikt av uppdragsgivare både i Sverige och internationellt i över 15 års tid.

BRM CrisisCaptoTM är användarvänligt, riktar sig till alla typer av verksamheter och anpassas efter hur er organisation fungerar. Det finns två larmfunktioner som vid en kris på ett enkelt och effektivt sätt informerar och sammankallar krisorganisationen. Var man än befinner sig i världen går det att logga in på BRM CrisisCaptoTM, vilket innebär att rätt person snabbt kan påbörja krisarbetet inom sitt område. Därutöver finns både individuella och gemensamma loggfunktioner som underlättar ledning och uppföljning av åtgärder och beslut.

Kontakta BRM Europe för en demonstration av hur BRM CrisisCaptoTM kan hjälpa er verksamhet.

Granskning av befintlig dokumentation

BRM Europe kan också genomföra en oberoende granskning av organisationens krishanteringsdokumentation. Därigenom upprättas en bedömning av hur effektiv, användbar och strukturerad planen är för att organisationen ska kunna hantera kriser på ett bra och effektivt sätt.

Vi granskar planen utifrån dess systematik, användbarhet och uppbyggnad. Vi utför granskningen utifrån en mycket lång erfarenhet av krishanteringsarbete från olika branscher och verksamheter.

Våra specialistkonsulter för krishanteringsuppdrag har arbetat med risk-, kris- och säkerhetsarbete i mer än 300 olika företag och myndigheter.