Riskhantering

Riskhantering går ut på att minska de risker som kan hota verksamhetskritiska processer. Det gäller att identifiera, analysera och värdera riskerna samt hitta fungerande lösningar för att reducera dem. Riskerna kan t ex ha koppling till HR, IT, produktion, marknadsföring, mediekontakter, varumärkesarbete och goodwill. Viktigt är att riskhantering är verksamhetsövergripande – en organisation är beroende av alla delar, och för att skapa stabilitet och trygghet krävs att hela verksamheten involveras.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av risk- och krishantering, riskanalyser och praktiska övningar, och kan hjälpa er verksamhet minska riskerna genom att bygga strukturer och samordna riskhanteringen till att bli verksamhets- och ledningssystemsövergripande.

Den nya standarden för riskhantering, ISO 31000:2009, är ett verktyg för att samordna riskhantering inom hela organisationen och mellan existerande standarder som innefattar riskbedömning och riskhantering (t.ex. ISO 14001:2004 Miljöledning, ISO 9001:2008 Kvalitetsledning, och ISO 27002:2005 Informationssäkerhet). BRM arbetar sedan länge efter samma struktur som standarden representerar.