BRM RiskCheck

BRM CrisisCapto

BRM Europe har utvecklat ett webbaserat system för krishantering – BRM CrisisCaptoTM. Det bygger på samma enkla symptombaserade systematik och struktur som BRM Europe använt för att hjälpa närmare 300 företag och myndigheter med sitt krishanteringsarbete. Systematiken har använts framgångsrikt av uppdragsgivare både i Sverige och internationellt i över 15 års tid.

BRM CrisisCaptoTM är användarvänligt, riktar sig till alla typer av verksamheter och anpassas efter hur er organisation fungerar. Det finns två larmfunktioner som vid en kris på ett enkelt och effektivt sätt informerar och sammankallar krisorganisationen. Var man än befinner sig i världen går det att logga in på BRM CrisisCaptoTM, vilket innebär att rätt person snabbt kan påbörja krisarbetet inom sitt område. Därutöver finns både individuella och gemensamma loggfunktioner som underlättar ledning och uppföljning av åtgärder och beslut.

Kontakta BRM Europe för en demonstration av hur BRM CrisisCaptoTM kan hjälpa er verksamhet.