Mätning av säkerhetskultur

Real Time Safety

RTS™ är en unik metod för att undersöka medarbetares attityd gentemot viktiga verksamhetsfrågor och mäta organisationens säkerhetskultur. På så sätt utgör därmed RTS ett komplement till en verksamhets övriga system för ledning och uppföljning.

Ett tjugotal stora och välkända organisationer har använt RTS för att bland annat få svar på följande frågor:

  • Hur mycket av företagets information kring säkerhet och riskhantering har omsatts i praktisk handling?
  • Till vilken grad agerar personalen utifrån uppställda policies, regler och rutiner?
  • Vilken attityd har ledning och personal angående riskhantering och säkerhet?
  • Vilken säkerhetskultur har vi inom organisationen?