Program för säkerhetskultur

BeST-projektet – trafiksäkerhet inom vägtransporter

BRM Europe har sedan 2003 drivit BeST-projektet (Beteende, Struktur och Trafiksäkerhet) i samarbete med Vägverket. BeST-metoden ges i två former, BeST-företag™ och BeST-Coach™.

BeST-företag™ involverar under några seminarier nyckelpersoner inom en specifik organisation. Nyckelpersonerna genomför själva samt i samarbete med medarbetarna en utveckling av strukturer och personalbeteenden i syfte att öka trafiksäkerheten.

Flera stora transportföretag som Flygbussarna, Connex, Coop Transport och Ragnsells har använt BeST-företag™ med stor framgång. Till exempel halverade Flygbussarna antalet trafikskador efter ett halvår. Projektet har rönt sådan framgång att det nu finns en utförlig handbok för hur man ska gå tillväga, den s.k BeST-metoden – se Trafikverkets hemsida, trafikverket.se.

Patientsäkerhetsprogram – Säkra Vården

Information om programmet finns numera att läsa på vårt systerbolag CareSafes webbplats.