Offentlig sektor

BRM Europe har sina rötter inom offentlig verksamhet med risk- och säkerhetsanalyser inom svensk kärnkraftsindustri. På den vägen har det fortsatt. Vi är i dag marknadsledande aktör inom risk- och krishantering för offentlig sektor, det vill säga myndigheter, landsting, länsstyrelser och kommuner.

Gemensamt för alla är att de behöver hjälp att regelbundet analysera vilka risker det finns i verksamheten, samt förbereda för en kris. För krisen kommer, förr eller senare. Stor eller liten.

Referenser

SKB