Landsting

Landstingen har både egna utmaningar och utmaningar i form av ett stort ansvar gentemot samhället. Detta ställer höga krav på landstingens förmåga att fungera och agera vid stora störningar och allvarligare händelser, såsom stora olyckor och katastrofer.

Vi på BRM har tillsammans med vårt systerbolag CareSafe, Sveriges ledande utbildningsföretag inom patientsäkerhet, utbildat över 400 personer inom olika befattningar i sjukvården.

BRM har ramavtal med Stockholms läns landsting, avtalsnr: 16671102.