Myndighet

Myndigheternas främsta utmaning ligger i att de alltid måste vara ett föredöme i hur de bedriver sin verksamhet. Exempel på det är hög effektivitet, att de uppträder som arbetsgivare och tar ett stort socialt ansvar.

Vi på BRM hjälper över 80 myndigheter att bli strukturerade, analysera risker och hantera störningar, såväl i myndighetsuppdraget som i myndighetsutövandet.

BRM hjälper också myndigheterna att uppfylla de lagkrav som åligger dem enligt Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, Förordning (1995:1300), om statliga myndigheters riskhantering, Säkerhetsskyddsförordningen (1996: 633), Förordning (2007:603) om interns styrning och kontroll.