Privat sektor

BRM Europe är marknadsledande på risk-och krishantering inom den privata sektorn. Våra uppdragsgivare finns inom en rad olika branscher såsom detaljhandel, industri , transport, tjänsteföretag, bygg, finans, försäkring, fastighet, energi och gruv.

Gemensamt för dem alla är att de behöver hjälp att analysera vilka risker det finns i verksamheten, samt planera för att krisen kommer. För det gör den, förr eller senare. Stor eller liten.

Referenser