Detaljhandel

Inom detaljhandeln finns ett antal gemensamma riskområden, bland annat svinn, rån och bedrägerier.

Vi på BRM hjälper detaljhandelföretagen att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån leveransavbrott till stora kriser.

Vi arbetar också med att stärka företagens miljöarbete och sociala ansvarstagande.

Referenser