Energi/Skog/Gruv

Inom energi-, skog- och gruvindustrin finns ett antal riskområden såsom arbetsplatsolyckor, extrema väder och konjunktursvängningar.

Vi på BRM hjälper företagen inom energi-, skog- och gruvindustrin att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån arbetsplatsolyckor till kriser.

Referenser

SKB