Fastighet

Inom fastighetssektorn finns ett antal riskområden såsom mutbrott, byggfusk och missnöjda hyresgäster.

Vi på BRM hjälper för närvarande ett 40-tal av Sveriges fastighetsbolag att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån pågående hyresförhandlingar till stora kriser.