Finans & Försäkring

Inom finans- och försäkringssektorn finns ett antal riskområden såsom interna bedrägerier, störningar i IT-driften och rån.

Vi på BRM hjälper företag inom finans och försäkring att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån små störningar i IT-driften till stora kriser.

Allt syftar till att stärka och skydda företagets övergripande varumärke.

Referenser