Industri & Transport

Inom Industri- och transportsektorn finns ett antal riskområden såsom olycksfall, industrispionage och andra oegentligheter, interna bedrägerier samt oseriösa leverantörer med bluffakturor.

Vi på BRM hjälper industri- och transportföretagen att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån leveransavbrott till stora kriser.

Referenser

SKB