Tjänste- och byggföretag

Inom tjänste- och byggsektorn finns ett antal riskområden såsom bristfällig kvalitet, svinn och arbetsplatsolyckor.

Vi på BRM hjälper tjänste- och byggföretag att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån leveransavbrott till stora kriser.

Referenser