BRM förstärker med två nya konsulter

BRM Europe välkomnar två nya konsulter, Markus Tornberg och Niclas Wallertz. Markus Tornberg har sedan 7 år arbetat operativt på polisens länskommunikationscentral i Västmanland samt parallellt slutfört en 2 års utbildning till säkerhetssamordnare från yrkeshögskolan i Mölnlycke. Dessa erfarenheter tillsammans med magisterutbildning i statsvetenskap från Uppsala universitet med inriktning säkerhet och strategi i internationella [...]

2018-03-22T10:29:38+00:00 2017/09/04|

Välbesökt seminarium om samhällskriser gav nytta och inspiration

Tidigare Rikspolischefen Björn Eriksson samt Förbundsdirektören för Storstockholms Brandförsvar Svante Borg stod på talarlistan när BRM Europe bjöd in till frukostseminarium på temat ”Så förbereder du din organisation för en samhällskris”. Gästerna denna morgon var VDar, och säkerhets- och informationschefer. De två talarnas sammanlagda erfarenhet från både strategisk och operativ krishantering är gedigen. Björn, [...]

2018-03-22T10:28:33+00:00 2017/09/01|