– Frukostseminarium

Tidigare Rikspolischefen Björn Eriksson samt Förbundsdirektören för Storstockholms Brandförsvar Svante Borg stod på talarlistan när BRM Europe bjöd in till frukostseminarium på temat ”Så förbereder du din organisation för en samhällskris”. Gästerna denna morgon var VDar, och säkerhets- och informationschefer.

De två talarnas sammanlagda erfarenhet från både strategisk och operativ krishantering är gedigen.

Björn, som även är ordförande för BRM Europes advisory board, bjöd på lärdomar bland annat från hanteringen av Tsunami-katastrofen 2004 men även från sin tid som landshövding i Östergötland. Han poängterade vikten av att samhället i stort måste vara oerhört mycket smartare i sin krisberedskap nu än förr, då hotbilden har blivit mycket mer komplex.

Svante utgick från terrorattacken på Drottninggatan i våras och drog paralleller till bomben i julruschen 2010 samt terrordåden i Paris 2016. Han betonade vikten av samverkan, dels mellan organisationer som exempelvis poliskår och brandförsvaret, men också över nationella gränser. Han öppnade också upp för att i framtiden samverka med företag, då de i hög grad berörs av denna nya sortens hot och attacker.

En gemensam nämnare var att de framhöll vikten av att öva sin organisation på att ha en god krisberedskap.

 

Proffsigt att kunna inspirera trots att ämnet var krishantering.
Trevligt att träffa så många representanter från BRM.
Väldigt bra tillfälle att nätverka under trevliga former

Utdrag från gästernas åsikter kan ni läsa ovan. 

BRM Europe kommer anordna nästa senminarium i början av 2018.

Arkiv

Kommande händelser på BRM

Inga kommande händelser

Kontaktinformation

Besöksadress: Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm

Telefon: +468-411 00 30

Fax: +468-411 12 30