– Anna Norman

Anna har ett stort intresse för samhällsfrågor och särskilt säkerhetspolitik. Anna är engagerad i Försvarsmakten som soldat i Hemvärnet och har studerat på Försvarshögskolan i Stockholm.

 

 På BRM hoppas jag kunna omsätta och utveckla mina teoretiska och praktiska kunskaper. Målet är att jag tillsammans med övriga medarbetare på BRM kan bidra till en ökad säkerhetsmedvetenheten och en fungerande krishantering hos våra kunder. 

Anna Norman

-Rebecca Karlsson

Rebecca har studerat i både USA och Frankrike, men slutligen hamnade hon, likt Anna Norman, på Försvarshögskolan i Stockholm. Hon har ett stort intresse för säkerhet och har under studierna även arbetat som analytiker gällande bakgrundskontroller.

På BRM kan jag ta del av den breda kompetensen som finns inom företaget för att utveckla och fördjupa kunskaperna jag erhållit under studietiden gällande krishantering och säkerhet. Jag vill bidra till att BRM:s kunder kan nå både en effektiv och säker risk- och krishanteringsstrategi.

Rebecca Karlsson

Vi är glada att ha både Anna och Rebecca hos oss och ser fram emot deras bidrag till BRM. Välkomna!

Arkiv

Kommande händelser på BRM

Inga kommande händelser

Kontaktinformation

Besöksadress: Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm

Telefon: +468-411 00 30

Fax: +468-411 12 30