Niclas Wallertz har sin bakgrund som informationssäkerhetskonsult där han arbetat i flera projekt med framtagandet av riskanalyser för IT-system med höga säkerhetskrav. Han har också en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet.

-Hos BRM vill jag framför allt bidraga med min metodkomptens och mina erfarenheter inom riskhantering. Jag ser fram emot att få fortsätta utvecklas och ta del av den blandning av kompetenser som finns inom BRM:s verksamhet.

Markus Tornberg har sedan 7 år arbetat operativt på polisens länskommunikationscentral i Västmanland samt parallellt slutfört en 2 års utbildning till säkerhetssamordnare från yrkeshögskolan i Mölnlycke. Dessa erfarenheter tillsammans med magisterutbildning i statsvetenskap från Uppsala universitet med inriktning säkerhet och strategi i internationella relationer, demokrati och globalisering tillför BRM nya erfarenheter som även kommer våra partners tillgodo.

–Tillsammans med BRM vill jag arbeta för en ökad säkerhetsmedvetenhet, införa effektiva krisledningssystem samt att minska kostnaderna vid en kris. I en allt oroligare värld behöver vi alla arbeta mer proaktivt utifrån beprövad metodik för att möta morgondagens hot.

Välkomna säger vi till Niclas och Markus!