Frågor och svar

 

De vanligaste frågorna kring CrisisCapto

Vad är CrisisCapto?

CrisisCapto är en app för att larma, sammankalla och initiera krisledningsgruppens hantering vid en inträffad händelse.

Kan jag använda appen från min dator?

Ja, appen är en så kallad webbapplikation så CrisisCapto kan användas både från din mobil och dator.

Hur skickas krislarmet?

Krislarmet skickas ut via sms och mail. Mottagaren leds via en länk in i appen och anger där sitt deltagande.

Måste man ha BRM:s krisplan för att använda appen?

Nej, men eftersom appen utgår ifrån vår krisplansmetodik underlättas användningen om man samtidigt har vår krisplan.

Jag hittar inte CrisisCapto-appen varken på App Store eller på Google Play?

CrisisCapto är en webbapplikation och finns därför inte att hitta på plattformar som Appstore eller Google play. Istället läggs CrisisCapto appen till som en genväg på hemskärmen.

Hittade du inte svar på din fråga?