Seniorkonsult inom risk- och krishantering

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att vårda BRM:s kundrelationer samt i att skapa nya affärsmöjligheter. Du kommer även att ansvara för projektledning och själv delta i andra projekt. 

Projekten består i att hjälpa våra kunder med att utveckla krisberedskap, utarbeta fungerande krisplaner, genomföra utbildningar, planera och genomföra olika typer av krisövningar, samt utföra olika typer av riskanalyser. 

Det kan t.ex. röra sig om att hålla en workshop för den högsta koncernledningen på ett stort svenskt företag eller vara BRM:s övergripande projektledare för en scenariobaserad motspelsövning på en välkänd statlig myndighet. 

Du kommer i flertalet projekt att ta ett projektledande och uppdragsledande ansvar för genomförande, tid, kvalitet och kundnöjdhet. Vidare kommer du också ha ett affärsskapande ansvar, främst vad gäller merförsäljning, men även mot nya kunder. Ett ansvar som kommer växa i takt med din utveckling här hos oss. 

Erfarenhet och kompetens

 • Lång erfarenhet av att leda krishanteringsarbetet i en större organisation  
 • Erfarenhet av att etablera relationer och driva affärsutveckling 
 • God förmåga att genomföra inspirerande utbildningar och workshopar 
 • Förmåga att självständigt planera och leda projekt 
 • Analytisk förmåga att kunna förstå komplexa strukturer och sammanställa inhämtad information till konkret rapport, handlingsplan och/eller rekommendation 
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska 

Personlig profil

Som person är det viktigt att du är ansvarstagande, strukturerad och har en förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt under tidspress. Du ska trivas i en konsultativ roll med höga krav på kvalité, professionell leverans och att överträffa kundens förväntningar. Du vill växa som affärsutvecklare och har fallenhet för att skapa och utveckla relationer.  

BRM erbjuder

 • Ett starkt varumärke med väldokumenterad arbetsmetodik och goda referenser. 
 • Spännande uppdrag och kunder. 
 • Goda förutsättningar att utvecklas i en framgångsrik och växande organisation. 
 • Löpande utbildningsstöd och coachning för att nå goda resultat och personlig utveckling. 
 • En öppen och vänlig företagskultur där du får goda möjligheter att påverka. 

Om oss

BRM Europe är marknadsledande inom strategisk krishantering med över 500 uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. BRM genomför årligen över 100 olika organisationsutvecklande uppdrag inom risk- och krisområdet, många på högsta ledningsnivå i stora och välkända svenska och internationella organisationer. BRM jobbar i ett flertal olika branscher såsom bank/finans/försäkring, bygg/fastighet, detaljhandel, statliga myndigheter, kommun och landsting, energi samt life science. Utifrån en väl beprövad systematik bygger vi upp en förmåga i ledningsgruppen och i den övriga organisationen att hantera risker och verksamhetskriser. Vi stöttar även våra kunder strategiskt och kommunikativt under pågående kriser.

To apply for this job email your details to per.holmgren@brmeurope.se

sv_SESV_SE