Om oss

 

Vi ökar ledningsgruppens förmåga att hantera kriser 

BRM Europe är specialister och marknadsledande inom risk- och krishantering, med mer än 23 års erfarenhet av arbete inom området för mer än 500 uppdragsgivare.

I dagens riskfyllda omvärld har organisationers förmåga till krishantering blivit en alltmer uppmärksammad fråga. Många ledningsgrupper saknar krismedvetenhet och riskerar att inte möta de förväntningar som finns hos ägare, personal, kunder och allmänhet den dagen krisen kommer.

För att kunna hantera kriser bra behövs en struktur i form av en krisledningsorganisation och en tydlig plan för hur gruppen ska agera i skarpa situationer. När strukturen är på plats behöver man öva regelbundet för att upprätthålla ledningsgruppens förmåga. Det är viktigt att dra lärdom av genomförda övningar liksom av skarpa händelser.

Vi genomför verksamhetsanpassade utbildnings- och övningsuppdrag åt ledningsgrupper i alla typer av organisationer. Våra övningar upplevs som realistiska, intensiva och lärorika. BRM stöttar även med rådgivning under skarpa händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med vår struktur hjälper vi organisationer att ta fram krisplaner som är effektiva och användarvänliga. Strukturen är beprövad och förfinad i över 23 års tid, så vi vet att den fungerar i skarpa lägen. Vi erbjuder även ett digitalt verktyg för att larma krisorganisationen och stödja krishanteringsarbetet.

Varför ska ni välja BRM?

Bred kompetens

BRM tillför alla nödvändiga kompetenser för att skapa och bygga upp en stark krisberedskap. Kompetensen omfattar djup kunskap inom metoder och standarder för risk-och krishantering, intern och extern kommunikation och beteendevetenskapliga insikter kring hur vi som individer och grupper fungerar under pressande situationer.

Beprövat koncept

Våra metoder för risk- och krishantering är använda av fler än 500 svenska företag och organisationer under mer än 23 års tid. Metodiken utvecklas och förfinas kontinuerligt baserat på de händelser och lärdomar vi gör tillsammans med våra kunder.

Dedikerade konsulter

Vi brinner alla för frågan hur en organisation bäst bemöter risker och hanterar kriser. Tillsammans, med våra olika bakgrunder och erfarenheter, möts vi i vår passion för att bygga organisationers förmåga att hantera en kris. Vår ambition är att varje projekt ska vara av högsta kvalitet och genomföras på ett effektivt och energigivande sätt tillsammans med er.

Uppdrag

Kunder

Års erfarenhet

Låt oss arbeta tillsammans!