krishantering

Krisseminarium

Ta det första steget mot att förbättra krisberedskapen i er organisation med vårt inspirerande krisseminarium. Seminariet riktar sig till ledningen och nyckelpersoner, och ger en grundlig förståelse för risker och kriser som kan påverka er verksamhet och hur man bäst hanterar dem. Med vårt krisseminarium får ni konkreta verktyg och insikter för att stärka er krisberedskap och skapa en mer motståndskraftig organisation.

Krisplan

Förvandla er krisberedskap med en skräddarsydd, symptombaserad och kronologisk krisplan utarbetad av BRM. Vi ger er organisation ett effektivt verktyg för att hantera oväntade händelser, med tydliga mål, organisationsstrukturer och resurser som passar er verksamhet. Om ni redan har en krisplan kan vi granska den och föreslå förbättringar för att säkerställa att den är systematisk, användbar och välstrukturerad.

Krisövning med motspel

Utmana och stärk er krisorganisation med en realistisk och kundanpassad krisövning med motspel. BRM kommer att spela cirka 20 olika roller och under händelsen ringa, maila och kontakta er. Under en heldag sker detta genom att ledningspersonalen i er organisationen får hantera ett mycket realistisk scenario. Ni kommer att agera under en viss press och ni kommer därmed att testa befintliga handlingsplaner och krisledningsgrupps förmåga att hantera en kris. Efter övningen genomför vi en gemensam utvärdering och uppföljningen sker 2 veckor efter övningen.

Skrivbordsövning

Skrivbordsövningen består av 2 verklighetstrogna och mycket kundanpassade scenarier och genomförs under en halvdag. Denna typ av övning syftar till att testa er krisplan och krisledningsgruppens förmåga att hantera olika krissituationer i ett utmanande händelseförlopp. Under skrivbordsövningen får deltagarna möjlighet att reflektera över och diskutera sina beslut och handlingar, vilket ger en djupare förståelse för hur man bäst hanterar en kris. Efter övningen genomför vi en gemensam utvärdering av krisledningsgruppens prestation och ger konkreta förslag på förbättringar och åtgärder för att stärka er krisberedskap ytterligare.

Fysisk och personlig säkerhet

Vi erbjuder rådgivning, granskningar, riktlinjer, analyser och utbildningar gällande följande områden:

• PDV
• Debriefing efter kris
• Personlig säkerhet för ledningspersonal
• Fysisk säkerhet på kontoret och hemma
• Resesäkerhet

sv_SESV_SE