Krishantering

 

Tjänster 

Krisseminarium

När du vill påbörja eller fördjupa krisberedskapen i din organisation är ett krisseminarium en bra inledning. Krisseminariet riktar sig till ledningen och nyckelpersoner inom organisationen.
Krisseminariet tillför verksamheten medvetenhet och förståelse för vilka typer av risker och kriser som verksamheten kan råka ut för samt hur man skapar förutsättningar för att bäst hantera dessa.

Krisplan

BRM upprättar och dokumenterar en symptombaserad och kronologisk krisplan. Krisplanen tillför verksamhetens olika funktioner ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av en oväntad händelse. Krisplanen sätter mål, organisationsstruktur och verktyg för den specifika organisationen som en bas för krisarbetet.

BRM kan även granska verksamhetens befintliga handlingsplaner samt identifiera eventuella förbättringsåtgärder utifrån parametrarna systematik, användbarhet och uppbyggnad

Krisövning med motspel

Krisövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner under realistiska former (simuleringsövning med motspel). Övningen genomförs under en heldag och byggs upp kring ett kundanpassat scenario som utmanar krisledningsgruppens förmåga att hantera en kris. Efter övningen görs en gemensam utvärdering. BRM upprättar och presenterar en skriftlig utvärderingsrapport med identifierade brister samt rekommendationer.

Skrivbordsövning och inlarmningsövning

Skrivbordsövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner. Skrivbordsövningen består av kundanpassade scenarier och genomförs under en halvdag.

Under inlarmningsövningen får krisledningsgruppen testa sin förmåga i det initiala krishanteringsarbetet. Efter övningen genomförs en gemensam utvärdering av krisledningsgruppens hantering av  bland annat krisbedömning, inlarmning, roller och dokumentation.

Nödlägesövning

Nödlägesövningen testar organisationens förmåga att hantera en traumatisk händelse på en arbetsplats och resulterar i konkreta förbättringsåtgärder. Övningen genomförs med hög realism i samverkan med räddningspersonal under en halvdag.

Har du funderingar kring krishantering?