Kontinuitetshantering

 

Tjänster

Kontinuitetsplan

BRM Europe utvecklar tillsammans med sina kunder lättförståliga och användbara kontinuitetsplaner (Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans). Planerna beskriver hur man återställer kärnverksamheten eller andra kritiska affärsfunktioner som till exempel IT, personal, tillverkning, drift, finans och administration. BRM gör detta i nära samarbete med kunden. Därefter gör vi användarvänliga checklistor för hur man arbetar vid olika störningar och kriser.

Kontinuitetsworkshop

Tillsammans med kunden leder vi workshops, som är ett effektivt sätt att bland annat identifiera de kritiska affärsprocesserna. Detta gör att vi kan erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få fram kontinuitetsplaner.

Har du funderingar kring kontinuitetshantering?