Lediga tjänster

Siktar du på en karriär inom risk- och krishantering efter studierna eller ser du dig själv som en expert inom området? BRM Europe söker alltid efter professionella juniora och seniora konsulter. Se våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan redan idag.

Nedan listas våra lediga tjänster:

Konsult med projekterfarenhet

Arbetsbeskrivning

Du kommer att stötta våra kunder i att skapa och utveckla krisorganisationer, utarbeta fungerande
kris- och kontinuitetsplaner, planera, genomföra och hålla olika typer av krisövningar och utbildningsinsatser, samt utföra olika typer av riskanalyser.

Det kan t.ex. röra sig om att hålla en workshop för den högsta koncernledningen på ett stort svenskt företag eller vara BRM:s
övergripande projektledare för en scenariobaserad motspelsövning på en välkänd statlig myndighet.

Du kommer i flertalet projekt att ta ett projektledande och uppdragsledande ansvar för genomförande , tid, kvalitet och kundnöjdhet. Vidare kommer du också ha ett affärsskapande ansvar, främst vad gäller merförsäljning, men även mot nya kunder. Ett ansvar som kommer växa i takt med din utveckling här hos oss.

Erfarenhet och kompetens

 • Akademisk examen från universitet eller högskola (t.ex. statsvetenskap, beteendevetenskap,
  ekonomi, teknik, kommunikation eller motsvarande).
 • Cirka 3-5 års kvalificerad arbetserfarenhet efter examen, antingen som konsult eller i en roll
  med kundkontakt (t.ex. inom projektledning, ledarskapsutveckling, företagsutveckling,
  verksamhetsutveckling, utbildning eller liknande).
 • Erfarenhet av ledarskaps- och/eller organisationsutveckling i någon form.
 • Erfarenhet av att ha ett tydligt ansvar för uppdrags- och/eller projektledning.
 •  Mycket god skriftlig förmåga.
 • Förmåga och erfarenhet av att hålla presentationer, workshopar eller seminarier inför grupp.
 • Erfarenhet av risk-, kontinuitets- och krishantering.
 • Mycket god allmänbildning och goda kunskaper om svenskt näringsliv och offentlig
  förvaltning.

Personlig profil

Du har ett analytiskt synsätt och kan snabbt skapa dig en överblick över komplexa strukturer och
sammanhang. Du har en förmåga att kunna sätta dig in i våra kunders verklighet och utveckla
scenarier för olika branscher.

Du ska kunna trivas i en konsultativ roll där du kommer ta ett ytterst ansvar för kvalitet, tid och
kundnöjdhet. Du är vidare utåtriktad och har ambitionen att på sikt ta större ansvar för
kundrelationer och försäljning.

BRM erbjuder

 • Ett starkt varumärke med väldokumenterad arbetsmetodik och goda referenser.
 • Spännande uppdrag och kunder.
 • Goda förutsättningar att utvecklas i en framgångsrik och växande organisation.
 • Löpande utbildningsstöd och coachning för att nå goda resultat och personlig utveckling.
 • En öppen och vänlig företagskultur där du har goda möjligheter att påverka.

Om oss

BRM Europe är marknadsledande inom strategisk krishantering med över 400 uppdragsgivare inom
både privat och offentlig sektor. BRM genomför årligen över 100 olika organisationsutvecklande
uppdrag inom risk- och krisområdet, många på högsta ledningsnivå i stora och välkända svenska och
internationella organisationer.

BRM jobbar i ett flertal olika branscher såsom bank/finans/försäkring, bygg/fastighet, detaljhandel,
statliga myndigheter, kommun och landsting, energi samt life science. Utifrån en väl beprövad
systematik vi upp en förmåga i ledningsgruppen och i den övriga organisationen att hantera risker
och verksamhetskriser. Vi stöttar även våra kunder strategiskt och kommunikativt under pågående
kriser

Kontakt

Ditt CV och personligt brev skickas till: Tomas Wolf, VD, tomas.wolf@brmeurope.se

Skicka en spontanansökan

Intresserad av att jobba på BRM? Skicka oss en spontanansökan till brminfo@brmeurope.se