Lediga tjänster

 

Siktar du på en karriär inom risk- och krishantering efter studierna eller ser du dig själv som en expert inom området? BRM Europe söker alltid efter professionella juniora och seniora konsulter. Se våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan redan idag.

 

Nedan listas våra lediga tjänster:

Seniorkonsult med inriktning mot informationssäkerhet

BRM Europe är specialister inom risk-, kris- och kontinuitetshantering med över 400 uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. BRM genomför årligen över 100 olika organisationsutvecklande uppdrag inom risk- och krisområdet, många på högsta ledningsnivå i stora och välkända svenska och internationella organisationer.

BRM jobbar i ett flertal olika branscher såsom bank/finans/försäkring, bygg/fastighet, detaljhandel, statliga myndigheter, kommun och landsting, energi samt life science. Utifrån en väl beprövad systematik bygger vi upp en förmåga i ledningsgruppen och i den övriga organisationen att hantera risker och verksamhetskriser. Vi stöttar även våra kunder strategiskt och kommunikativt under pågående kriser.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter kommer att bestå av att vårda BRM:s kundrelationer samt i att skapa nya affärsmöjligheter. Du kommer även ansvara för projektledning och själv delta i andra projekt.

Du kommer få ta en central roll i att vidareutveckla vårt erbjudande inom informationssäkerhet, och hjälpa våra kunder adressera risk- och säkerhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv.

Du kommer också få stötta våra kunder i att skapa och utveckla krisorganisationer, utarbeta fungerande kris- och kontinuitetsplaner, planera, genomföra och hålla olika typer av krisövningar och utbildningsinsatser, samt utföra olika typer av riskanalyser.

Det kan t.ex. röra sig om att hålla en workshop för den högsta koncernledningen på ett stort svenskt företag eller vara BRM:s övergripande projektledare för en scenariobaserad motspelsövning på en välkänd statlig myndighet. Du kommer i flertalet projekt att ta ett projektledande och uppdragsledande ansvar för genomförande , tid, kvalitet och kundnöjdhet. Vidare kommer du också ha ett affärsskapande ansvar avseende merförsäljning och mot nya kunder.

Erfarenhet och kompetens

 • Akademisk examen från universitet eller högskola (t.ex. statsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, teknik, kommunikation eller motsvarande)
 • Cirka 4-7 års kvalificerad arbetserfarenhet inom området risk, informationssäkerhet eller krishantering
 • Djup kunskap inom informationssäkerhet och erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Erfarenhet av roller med kundkontakt (t.ex. inom projektledning, ledarskapsutveckling, företagsutveckling, verksamhetsutveckling, utbildning eller liknande)
 • Erfarenhet av att ha ett tydligt ansvar för uppdrags- och/eller projektledning
 • Mycket god skriftlig förmåga
 • Förmåga och erfarenhet av att hålla presentationer, workshopar eller seminarier inför grupp
 • Mycket god allmänbildning och goda kunskaper om svenskt näringsliv och offentlig förvaltning

Personlig profil

Du är utåtriktad och har förmågan att ta ansvar för kundrelationer och försäljning.

Du trivs i en konsultativ roll där du kommer ta det yttersta ansvaret för kvalitet, tid och kundnöjdhet.

Du har ett analytiskt synsätt och kan snabbt skapa dig en överblick över komplexa strukturer och sammanhang. Du har en förmåga att kunna sätta dig in i våra kunders verklighet.

BRM erbjuder

 • Ett starkt varumärke med väldokumenterad arbetsmetodik och goda referenser
 • Spännande kundnätverk där du får möjlighet att göra stor skillnad
 • Goda förutsättningar att utvecklas i en framgångsrik organisation
 • Löpande utbildningsstöd och coachning för att nå goda resultat och personlig utveckling
 • En öppen och vänlig företagskultur där du har goda möjligheter att påverka

Kontakt
Ditt CV och personligt brev skickas till Tomas Wolf, VD,

Seniorkonsult med inriktning mot kommunikation

BRM Europe är specialister inom risk-, kris- och kontinuitetshantering med över 400 uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. BRM genomför årligen över 100 olika organisationsutvecklande uppdrag inom risk- och krisområdet, många på högsta ledningsnivå i stora och välkända svenska och internationella organisationer.

BRM jobbar i ett flertal olika branscher såsom bank/finans/försäkring, bygg/fastighet, detaljhandel, statliga myndigheter, kommun och landsting, energi samt life science. Utifrån  en väl beprövad systematik bygger vi upp en förmåga i ledningsgruppen och i den övriga organisationen att hantera risker och verksamhetskriser. Vi stöttar även våra kunder strategiskt och kommunikativt under pågående kriser.

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter kommer att bestå av att vårda BRM:s kundrelationer samt i att skapa nya affärsmöjligheter. Du kommer även ansvara för projektledning och själv delta i andra projekt. Du kommer få ta en central roll i att vidareutveckla vårt erbjudande inom kommunikation, kriskommunikation och mediaträning.

Du kommer utöver arbetet med kommunikation få stötta våra kunder i att skapa och utveckla krisorganisationer, utarbeta fungerande kris- och kontinuitetsplaner, planera, genomföra och hålla olika typer av krisövningar och utbildningsinsatser.

Det kan t.ex. röra sig om att hålla en workshop för den högsta koncernledningen på ett stort svenskt företag eller vara BRM:s övergripande projektledare för en scenariobaserad motspelsövning på en välkänd statlig myndighet. Du kommer i flertalet projekt ta ett projektledande och uppdragsledande ansvar för genomförande, tid, kvalitet och kundnöjdhet. Vidare kommer du också ha ett affärsskapande ansvar, både vad gäller merförsäljning och mot nya kunder.

Erfarenhet och kompetens

 • Akademisk examen från universitet eller högskola (t.ex. statsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, teknik, kommunikation eller motsvarande)
 • Cirka 5-10 års kvalificerad arbetserfarenhet inom området kriskommunikation, och delaktighet i en organisations krishantering, gärna som presskontakt.
 • Erfarenhet av roller med kundkontakt (t.ex. inom projektledning, ledarskapsutveckling, företagsutveckling, verksamhetsutveckling, utbildning eller liknande)
 • Erfarenhet av ledarskaps- och/eller organisationsutveckling i någon form
 • Erfarenhet av att ha ett tydligt ansvar för uppdrags- och/eller projektledning
 • Mycket god skriftlig förmåga
 • Förmåga och erfarenhet av att hålla presentationer, workshopar eller seminarier inför grupp
 • Mycket god allmänbildning och goda kunskaper om svenskt näringsliv och offentlig förvaltning

 

Personlig profil

Du är utåtriktad och har förmågan att ta ansvar för kundrelationer och försäljning.

Du trivs i en konsultativ roll där du kommer ta ett ytterst ansvar för kvalitet, tid och kundnöjdhet.

Du har ett analytiskt synsätt och kan snabbt skapa dig en överblick över komplexa strukturer och sammanhang. Du har en förmåga att kunna sätta dig in i våra kunders verklighet.

BRM erbjuder

 • Ett starkt varumärke med väldokumenterad arbetsmetodik och goda referenser
 • Spännande och brett kundnätverk där du får möjlighet att göra stor skillnad
 • Goda förutsättningar att utvecklas i en framgångsrik organisation
 • Löpande utbildningsstöd och coachning för att nå goda resultat och personlig utveckling
 • En öppen och vänlig företagskultur där du har goda möjligheter att påverka

Kontakt
Ditt CV och personligt brev skickas till Tomas Wolf, VD,

Konsult med projekterfarenhet

Arbetsbeskrivning

Du kommer att stötta våra kunder i att skapa och utveckla krisorganisationer, utarbeta fungerande
kris- och kontinuitetsplaner, planera, genomföra och hålla olika typer av krisövningar och utbildningsinsatser, samt utföra olika typer av riskanalyser.

Det kan t.ex. röra sig om att hålla en workshop för den högsta koncernledningen på ett stort svenskt företag eller vara BRM:s
övergripande projektledare för en scenariobaserad motspelsövning på en välkänd statlig myndighet.

Du kommer i flertalet projekt att ta ett projektledande och uppdragsledande ansvar för genomförande , tid, kvalitet och kundnöjdhet. Vidare kommer du också ha ett affärsskapande ansvar, främst vad gäller merförsäljning, men även mot nya kunder. Ett ansvar som kommer växa i takt med din utveckling här hos oss.

Erfarenhet och kompetens

 • Akademisk examen från universitet eller högskola (t.ex. statsvetenskap, beteendevetenskap,
  ekonomi, teknik, kommunikation eller motsvarande).
 • Cirka 3-5 års kvalificerad arbetserfarenhet efter examen, antingen som konsult eller i en roll
  med kundkontakt (t.ex. inom projektledning, ledarskapsutveckling, företagsutveckling,
  verksamhetsutveckling, utbildning eller liknande).
 • Erfarenhet av ledarskaps- och/eller organisationsutveckling i någon form.
 • Erfarenhet av att ha ett tydligt ansvar för uppdrags- och/eller projektledning.
 •  Mycket god skriftlig förmåga.
 • Förmåga och erfarenhet av att hålla presentationer, workshopar eller seminarier inför grupp.
 • Erfarenhet av risk-, kontinuitets- och krishantering.
 • Mycket god allmänbildning och goda kunskaper om svenskt näringsliv och offentlig
  förvaltning.

Personlig profil

Du har ett analytiskt synsätt och kan snabbt skapa dig en överblick över komplexa strukturer och
sammanhang. Du har en förmåga att kunna sätta dig in i våra kunders verklighet och utveckla
scenarier för olika branscher.

Du ska kunna trivas i en konsultativ roll där du kommer ta ett ytterst ansvar för kvalitet, tid och
kundnöjdhet. Du är vidare utåtriktad och har ambitionen att på sikt ta större ansvar för
kundrelationer och försäljning.

BRM erbjuder

 • Ett starkt varumärke med väldokumenterad arbetsmetodik och goda referenser.
 • Spännande uppdrag och kunder.
 • Goda förutsättningar att utvecklas i en framgångsrik och växande organisation.
 • Löpande utbildningsstöd och coachning för att nå goda resultat och personlig utveckling.
 • En öppen och vänlig företagskultur där du har goda möjligheter att påverka.

Om oss

BRM Europe är marknadsledande inom strategisk krishantering med över 400 uppdragsgivare inom
både privat och offentlig sektor. BRM genomför årligen över 100 olika organisationsutvecklande
uppdrag inom risk- och krisområdet, många på högsta ledningsnivå i stora och välkända svenska och
internationella organisationer.

BRM jobbar i ett flertal olika branscher såsom bank/finans/försäkring, bygg/fastighet, detaljhandel,
statliga myndigheter, kommun och landsting, energi samt life science. Utifrån en väl beprövad
systematik vi upp en förmåga i ledningsgruppen och i den övriga organisationen att hantera risker
och verksamhetskriser. Vi stöttar även våra kunder strategiskt och kommunikativt under pågående
kriser.

Kontakt
Ditt CV och personligt brev skickas till Tomas Wolf, VD,

Hittade du inte det du sökte?

Skicka in en spontanansökan

Har du fler funderingar kring rekrytering eller hur det är att jobba på BRM?