Våra Tjänster

 Tjänsteområden

Krishantering

BRM  har jobbat med krishantering sedan 1998 och har utvecklat en metodik i hur organisationer effektivt kan utveckla sin krishantering. Läs mer

Riskhantering

Vi har lång och omfattande erfarenhet av riskhantering, riskanalyser samt praktiska övningar som kan hjälpa verksamheter att minska deras risker. Läs mer

Kriskommunikation

BRM har gedigen kunskap inom strategisk- och praktisk kris-kommunikation. I våra tjänster ingår kommunikationsövning samt medieträning. Läs mer

Kontinuitetshantering

Vi på BRM arbetar för att kontinuitetshanteringen ska skapa bra förutsättningar för en systematisk motståndskraft hos verksamheten. Läs mer

Har du frågor kring risk- och krishantering?