Kriskommunikation

BRMs konsulter har lång erfarenhet av strategisk och praktisk kriskommunikation. Bland tjänsterna vi erbjuder ingår bland annat kriskommunikationsplan,  kriskommunikationsövning samt medieträning.

Kriskommunikationsplan

BRM dokumenterar och upprättar en symptombaserad och kronologisk kriskommunikationsplan. Planen tillför verksamhetens kommunikationsvariga ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av både intern och extern kommunikation vid en krishändelse.

Kriskommunikationsövning

BRM genomför också kriskommunikationsövningar där verksamhetens  förmåga att hantera både interna och externa kommunikationsfrågor testas utifrån ett kundanpassat scenario. Förbättringsåtgärder identifieras avseende både beteende och struktur.

Medieträningen

Medieträningens syftet är att genom teori och praktisk övning stärka företagets förmåga till strategisk och praktisk mediehantering, med fokus på kriskommunikation. Övningen vänder sig främst till kommunikationsavdelningen eller krisledningsgrupp och innefattar skräddarsydda scenarion.

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert