Om oss

Vi ökar ledningsgruppens förmåga att hantera kriser

BRM grundades 1998 av Per Holmgren som hade sin bakgrund inom kärnkraftssäkerhet.

 

De första uppdragen genomfördes inom kollektivtrafiken i Stockholm (riskanalys på den nya tvärbanan var det första uppdraget) och inom svensk sjukvård.

 

Under 2001 blev krishantering allt viktigare efter 11e september och 2001 skapades den första krisplanen för en av våra större kunder.

 

2003 genomfördes den första krisövningen.

 

Vid tsunamin på annandagen 2004 förstod många att man behövde ha en bättre förberedelse för kriser och under hösten 2005 var det många organisationer som hörde av sig.

 

Efter detta har världen och Sverige genomlidit många olika kriser och utmanande händelseförlopp (finanskrisen 2008, flyktingkriser, pandemi, kriget i Ukraina, och en mängd lokala kriser).

 

Under vår tid har vi arbetat med att hjälpa organisationer innan, under och efter kriser har inträffat. Vi har genom dessa erfarenheter en mycket god kunskap om vad som fungerar för att minimera risker och kriser.

 

BRM har utökat vårt arbetsområde, våra metoder och tjänster, och inte minst våra kunder. Idag har vi arbetat inom nästan alla sektorer, ofta med de mest välkända organisationerna och varumärkena.

Sedan starten 1998 har vi haft uppdrag hos över 500 organisationer, däribland:

Vi har också anlitats som konsulter inom flera samhällsviktiga och säkerhetskänsliga verksamheter

Har du frågor kring risk- och krishantering?

sv_SESV_SE