Berätta lite kort om bakgrunden till nylanseringen av CrisisCapto?

CrisisCapto har länge varit en viktig tilläggstjänst för oss och våra kunder, det är ett snabbt och enkelt sätt att larma och sammankalla krisledningsgruppen. Men vi kände att tjänsten inte nådde upp till sin fulla potential. Vi har därför riktat stort fokus på att stärka systemets stabilitet och tillgänglighet, men bibehållit dess grundidé som bygger på vår krisplansmetodik. Tanken är att appen ska bli ett bra komplement och ett viktigt verktyg till våra kunder som har vår krisplan idag.

Finns det några nyheter i appen?

Ja den största nyheten är att våra kunder nu har tillgång till sin krisplan direkt i appen vilket gör det enkelt att komma åt sin egen checklista vid händelse av en kris. Funktionen har länge efterfrågats och vi är extra nöjda med att det är så smidigt att röra sig i dokumenten. Bara genom att trycka på innehållsförteckningen så tas man direkt vidare till sin checklista. Det gör att medlemmar i krisledningsgruppen kan läsa krisplanen redan på väg till krisledningsrummet, och då veta exakt vad som måste göras när de anländer. En annan nyhet är att kunderna nu kommer kunna administrera sina användare och texter själva. En smidig lösning som jag vet kommer uppskattas.

Kan vem som helst köpa CrisisCapto nu?

CrisisCapto vänder sig främst till dom som har vår krisplan idag, vilket är ganska naturligt då appen bygger på vår krisplansmetodik. Så i dagsläget kommer appen att erbjudas dom kunder som har vår krisplan men vi vill heller inte stänga dörren helt till kunder som har en krisorgansiation på plats och som vill hitta ett enklare sätt att larma sin krisledning.

Det finns andra liknande apparr där Ute, Vad skiljer CRISISCAPTO?

Det finns det, men CrisisCapto skiljer sig från andra appar eftersom den är framtagen just för att larma krisledningsgrupper och förenkla det initiala arbetet vid en kris. Det kan ofta vara svårt att få tag i alla medlemmar i krisledningsgruppen, och samtidigt säkerställa att alla vet vad de ska göra under själva inlarmningstillfället. CrisisCapto är och kommer därför vara en trygghet i krishanteringen. Appen hjälper till att säkerställa att rätt personer larmas och minimerar risken att viktig information inte kommuniceras ut.

sv_SESV_SE